Wit Bobbejane (Afrikaans)

Wit Bobbejane

Die wit bobbejane kom ekskulief in die Loskopvallei in die Kranspoort Pas voor.  Daar is vele koerantberigte van ‘n groot ou wit mannetjie wat ongeveer 50jaar gelede in die pas rondgeloop het.  Die bobbejaan is nie ‘n albino nie – die bobbejane het wit gene.  Die wit bobbejane kan gesien word op Matombu Wild, Isiyala Game Lodge asook by Ruby Cliff Horse Ranch.  Daar is slegs 3 wit bobbejane geidentifiseer in die omgewing. Dit is dus ‘n vreeslike rare verskynsel.


Join us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Follow us on Pinterest
Connect with us on LinkedIn
Follow us on Google+
Subscribe to our channel
Click here to view Forever's TV advertisement

Scan or click below QR-code to find the nearest Forever Property

QR Code

Scan below QR-code to view the Leisure Brochure

Scan the QR code